top of page

Çalışma Alanlarımız

02. İş ve Çalışma Hukuku

Bireysel ve toplu iş hukuku alanında hukuka uygunluk denetimleri, çalışan el kitapları ve personel politikaları, fesih işlemleri ile ikale sözleşmeleri, çalışan tazminatlarına ve ücretlerine ilişkin konular dâhil olmak üzere müvekkillerimize her türlü konuda özel ihtiyaçlarına uygun hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi sunduğumuz hizmetlerin birtakım örneklerindendir.

bottom of page