top of page

Çalışma Alanlarımız

05. Mevzuat Uyum Hizmetleri

Kendine özgü gereklilikleri, karmaşıklıkları ve mevzuatları olan farklı sektörlerden pek çok müvekkilimize vermekte olduğumuz uyum hizmetleriyle hukukun pek çok alanında onlar için değer yaratıyoruz. Bu kapsamda faaliyet gösterilen sektöre ilişkin iyi yönetim uygulamalarına uyumun sağlanması, tabi olunması gereken mevzuatın belirlenmesi, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması adına şirketin iç yönetim politikalarının oluşturulması için gerekli hukuki hizmetlerin sunulması, ekibimizin faaliyet alanı içerisindedir.

bottom of page