top of page

Çalışma Alanlarımız

07. Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ekibimiz ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Hizmetlerimiz kişisel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, ortaklık yapısının belirlenmesi, şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi, ticaret unvanı ve işletme adı gibi tescil işlemlerinin yürütülmesi, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanması, karar alması ve bu kararlara ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kuruluş ve dönemsel işlemlerin haricinde ise şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapma, sermaye artırımı ve indirimi, sermaye değişiklikleri neticesinde doğan zararların giderilmesi veya önlenmesi, şirket hak ve alacaklarının yetkili ve görevli mahkemeler ve icra müdürlükleri nezdinde takip etme gibi hizmetler sunmaktayız.

bottom of page