top of page

Çalışma Alanlarımız

01. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerinin korunması, günümüzde neredeyse tüm işletmelerin gündeminde yer alan önemli konulardan biridir. Ekibimiz, kişisel verileri işleyen ulusal ve uluslararası şirketlere başta Türkiye’de uygulanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) olmak üzere ilgili ikincil mevzuat ve Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan ve AB vatandaşlarının kişisel verilerinin işlenmesi halinde uygulama alanı bulan 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR” veya “Tüzük”) Uyum, Denetim ve Danışmanlık hizmetleri alanında deneyimli olup; hizmetlerimizin kapsamı temel olarak aşağıdaki gibidir:

Uyum Projelerimizin Kapsamı

 • Açılış toplantısı yapılarak Kanun ve proje hakkında detaylı sunum yapılması

 • Şirket bünyesinde bulunan her bir departman ile görüşülerek kişisel veri envanteri için süreç isimlerinin çıkarılması ve örnek süreçlerin envantere birlikte işlenmesi

 • Departmanların dönüşünü takiben konsolide envanter üzerinden hukuki değerlendirmelerin yapılması ve gerekli hukuki metinlerin hazırlanması

 • Teknik ve idari tedbirlerin pratik uygulamasına ilişkin yönlendirmelerin yapılması

 • VERBİS kaydının tamamlanması

Denetim Projelerimizin Kapsamı

 • Şirket nezdinde daha önce yapılan KVKK uyum çalışmalarının incelenerek gap analizi yapılması

 • Güncel mevzuat/ Kurul kararları çerçevesinde gerekli revizelerin yapılması

 • Eksik bir dokümantasyon veya süreç var ise tamamlanması

 • Teknik ve idari tedbirlerin pratik uygulamasına ilişkin yönlendirmelerin yapılması

Danışmanlık Projelerimizin Kapsamı

 • Müvekkillere sektördeki faaliyetlerinin her alanında kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında yol gösterilmesi

 • Talep doğrultusunda sözleşme, form ve benzeri dokümanların incelenmesi

 • KVKK nezdinde Şirkete 3. Taraflardan gelen dokümanların değerlendirilmesi

bottom of page