top of page

Çalışma Alanlarımız

08. Sözleşmeler Hukuku

Ekibimiz müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile akdedeceği ticari, uluslararası nitelikte sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, incelenip yorumlanması, sözleşmelerin yürütümü ve bunlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bununla birlikte müvekkillerimizin tarafı olduğu sözleşmelere ilişkin risk analizi ve hukuki görüş verilmesi ve sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarının dava, tahkim ve/veya icra yolları ile çözümlenmesi de ofisimiz tarafından verilen hizmetlerdendir.

bottom of page